جدیدترین مطالب امواج رادیویی

آذری جهرمی خبر از راه اندازی سامانه اندازه‌گیری تشعشعات رادیویی در تهران و شیراز داد. این سامانه اثر تجمعی تشعشعات امواج رادیویی را اندازه گیری می‌کند.

صفحه 1 از 2