تغییرات اساسی در رابط کاربری پلی استور به زودی اعمال می شود

تغییرات اساسی در رابط کاربری پلی استور به زودی اعمال می شود

تصاویر مخفیانه ای که توسط کریل گروچنیکف مهندس رابط کاربری گوگل منتشر شد، نشان گر این است که یک طراحی مجدد اساسی در انتظار پلی استور می باشد. در طراحی جدید  پلی استور در صفحه ی اصلی شاهد دو تب “برنامه ها و بازی “و “سرگرمی” خواهیم بود. اما در حال حاضر شاهد وجود تب “بازی ها ” و “فیلم و تلویزیون” و “موزیک” و “کتاب” و “اخبار” هستیم که گویا قرار است این تعداد کم شوند.

همان طوری که در عکس می بینید، در زیر دو تب اصلی زیر شاخه هایی وجود خواهند داشت، برای مثال در تب برنامه  ها و بازی، شاهد زیر شاخه هایی مثل محبوب ترین ها، بازی ها و خانواده خواهین بود. همچنین در تب اصلی سرگرمی زیر شاخه های فیلم و تلویزیون، موسیقی، کتاب و اخبار وجود دارد.

قابل توجه است که از سر برگ طراحی جدید، برای تمرکز بر روی بازی خاص، برنامه، فیلم و یا هر مورد دیگری استفاده خواهد شد. هر چند که گروچنیکف اشاره کرد که یک طراحی جدید به زودی عرضه خواهد شد، اما به زمان دقیق آن اشاره ی نکرد.

.

منبع: gsmarena


عصر تکنولوژی، تکراارسال نظر