برج عروس بصره ؛ اولین شهر عمودی جهان!

نام عروس (Bride) برای آن در نظر گرفته شده است و بیش از 300 متر بلندتر از برج خلیفه دبی، تنها آسمان خراش جهان که در محدوده سازه های مگاتال است، قرار می گیرد. به زودی بلند ترین آسمان خراش جهان از جنوب شرقی عراق، شهر بصره سر در می آورد. این سازه توسط لندن و معماران عراقی شرکت AMBS طراحی شده است. ساختمان پیشنهادی، در سواحل رود خانه شط العرب ساخته می شود و ظاهرا بر چیزی جز انرژی خورشیدی تاکید ندارد. برای لمس کردن بلندی این سازه می توانید برج ایفل فرانسه را بر روی برج خلیفه دبی قرار دهید و ببینید که هنوز هم از برج عروس بصره کوچکتر خواهد بود.

نام عروس (Bride) برای آن در نظر گرفته شده است و بیش از 300 متر بلندتر از برج خلیفه دبی، تنها آسمان خراش جهان که در محدوده سازه های مگاتال است، قرار می گیرد. به زودی بلند ترین آسمان خراش جهان از جنوب شرقی عراق، شهر بصره سر در می آورد. این سازه توسط لندن و معماران عراقی شرکت AMBS طراحی شده است. ساختمان پیشنهادی، در سواحل رود خانه شط العرب ساخته می شود و ظاهرا بر چیزی جز انرژی خورشیدی تاکید ندارد. برای لمس کردن بلندی این سازه می توانید برج ایفل فرانسه را بر روی برج خلیفه دبی قرار دهید و ببینید که هنوز هم از برج عروس بصره کوچکتر خواهد بود.

بلند ترین نقطه این ساختار حجیم و مرتفع 1,150 متر خواهد بود و از بهم چسبیدن چهار آسمان خراش با ارتفاع های متفاوت تشکیل می شود. این ساختمان غول پیکر 230 طبقه دارد. گروه طراحی AMBS یک آنتن 187 متری در بلندترین نقطه آن در نظر گرفته است.

برج براید (Bride) یا همان برج عروس بصره با زیربنایی بیش از 450,000 متر مربع که از فضا های مختلفی چون هتل ها، واحد های مسکونی، ادارات، واحد های تجاری بسیار و همچنین پارک ها و فضا های سبز شکل گرفته است به عنوان اولین شهر عمودی در جهان به حساب می آید.

بلند ترین نقطه این ساختار حجیم و مرتفع 1,150 متر خواهد بود و از بهم چسبیدن چهار آسمان خراش با ارتفاع های متفاوت تشکیل می شود. این ساختمان غول پیکر 230 طبقه دارد. گروه طراحی AMBS یک آنتن 187 متری در بلندترین نقطه آن در نظر گرفته است.  برج براید (Bride) یا همان برج عروس با زیربنایی بیش از 450,000 متر مربع که از فضا های مختلفی چون هتل ها، واحد های مسکونی، ادارات، واحد های تجاری بسیار و همچنین پارک ها و فضا های سبز شکل گرفته است به عنوان اولین شهر عمودی در جهان به حساب می آید.

ده ها هزار نفر از زندگی در آن و یا اطراف این برج لذت خواهند برد. شرکت AMBS می گوید “راه رفتن درسایه درختان پارک ها و تفرجگاه های اطراف این سازه و صرف ناهار یا خرید کردن در صدها متر بالاتر از سطح دریا می تواند لذتی وصف نشدنی باشد.”

چیزی که براید را منحصر به فرد می کند تنها ارتفاع زیاد آن نیست بلکه AMBS یک ساختمان صفر خالص (net-zero) را نشانه گرفته اند. به این معنی که برج عروس بصره همان انرژی را مصرف می کند که تولید خواهد کرد. در طول تابستان دمای بصره اکثرا در حدود 45 درجه سانتیگراد است و مازاد انرژی خورشیدی در یک پوششی که در سراسر ساختمان کشیده شده ذخیره می گردد. این شرکت با هدف ذخیره انرژی خورشیدی و ایجاد یک سایه وسیع که برای این منطقه واقعا حیاتی است پوشش وسیعی بر روی ساختمان مرکزی این آسمان خراش طراحی کرده است. اعضای این تیم از اعلام تاریخ دقیق شروع این پروژه عظیم خودداری کرده اند. عکس های این ابر سازه 1,150 متری را در پایین مشاهده خواهید کرد.

ده ها هزار نفر از زندگی در آن و یا اطراف این برج لذت خواهند برد. شرکت AMBS می گوید "راه رفتن درسایه درختان پارک ها و تفرجگاه های اطراف این سازه و صرف ناهار یا خرید کردن در صدها متر بالاتر از سطح دریا می تواند لذتی وصف نشدنی باشد."

چیزی که براید را منحصر به فرد می کند تنها ارتفاع زیاد آن نیست بلکه AMBS یک ساختمان صفر خالص (net-zero) را نشانه گرفته اند. به این معنی که برج عروس بصره همان انرژی را مصرف می کند که تولید خواهد کرد. در طول تابستان دمای بصره اکثرا در حدود 45 درجه سانتیگراد است و مازاد انرژی خورشیدی در یک پوششی که در سراسر ساختمان کشیده شده ذخیره می گردد.

چیزی که براید را منحصر به فرد می کند تنها ارتفاع زیاد آن نیست بلکه AMBS یک ساختمان صفر خالص (net-zero) را نشانه گرفته اند. به این معنی که برج عروس بصره همان انرژی را مصرف می کند که تولید خواهد کرد.

در طول تابستان دمای بصره اکثرا در حدود 45 درجه سانتیگراد است و مازاد انرژی خورشیدی در یک پوششی که در سراسر ساختمان کشیده شده ذخیره می گردد.

این شرکت با هدف ذخیره انرژی خورشیدی و ایجاد یک سایه وسیع که برای این منطقه واقعا حیاتی است پوشش وسیعی بر روی ساختمان مرکزی این آسمان خراش طراحی کرده است.

اعضای این تیم از اعلام تاریخ دقیق شروع این پروژه عظیم خودداری کرده اند. عکس های این ابر سازه 1,150 متری را در پایین مشاهده خواهید کرد.

.

.

منبع: dailymail ، digitaltrends


عصر تکنولوژی، تکراارسال نظر