ثبت جزئی ترین تصویر از ابر سحابی اوریون

دانشمندان با نگاه دقیق تر به ابر سحابی اوریون (شکارچی)، برای اولین بار توانستند عمیق ترین نمای آن را به دست آورند.

ستاره شناسان فعال در VLT (Very Large Telescope) در شیلی، عمیق ترین و جزئی ترین تصویر از ابر سحابی صورت فلکی اوریون (یا صورت فلکی شکارچی) را به دست آوردند. تیم دانشمندان با استفاده از ابزار مادون قرمز به نام HAWK-1 که در تلسکوپ VLT تعبیه شده، برای ثبت این تصویر و چندین عکس نفس گیر دیگر استفاده کردند.

ابر سحابی معروف در صورت فلکی اوریون، در فاصله ی 1350 سال نوری با خورشید قرار دارد و تقریبا در عمق  24 سال نوری داخل صورت فلکی اوریون قرار گرفته است. بنا بر گفته ی رصدخانه ی فضایی اروپایی، ابر سحابی اوریون با چشم غیر مسلح نیز قابل مشاهده است.

.

همانند سایر ابر های سحابی، صورت فلکی اوریون نیز با پرتو های فرابنفش ناشی از تولد ستاره های دورن خود، روشن شده است. بنا بر گزارشات مطبوعاتی منتشر شده، این عکس ها توده ای از اجرام کم حجم را نشان می دهند؛ برای مثال می توان به ستاره های ناقص و اجرامی به اندازه ی سیاره، اشاره کرد. این مساله، نگاه عمیق تری از تاریخ تشکیل ستاره ها در ابر سحابی را در اختیار دانشمندان قرار می دهد.

بنا بر این بیانیه های مطبوعاتی، نزدیکی ابر سحابی اوریون ، به یک بستر مناسب برای درک نحوه ی شکل گیری ستاره ها تبدیل می شود؛ همچنین به درک چگونگی تولد ستاره ها با جرم های مختلف نیز کمک خواهد کرد.

.

با عضویت در کانال رسمی تکرا در تلگرام از آخرین اخبار روز تکنولوژی مطلع باشید.

.

منبع: businessinsider


عصر تکنولوژی، تکراارسال نظر