گوگل و آمازون به بررسی وضعیت روحی کاربران می پردازند!

گوگل و آمازون قصد دارند تا وضعیت روحی کاربران را رصد کنند. در واقع گوگل و آمازون حق امتیاز اختراع هایی جدید را ثبت کرده اند.

به گزارش تکراتو، گوگل و آمازون دستگاه های مختلفی را ثبت کرده اند که به محاورات کاربران گوش می دهند و همه چیز را از وضعیت روحی تا سلامت کاربر رصد می کنند. آمازون و گوگل قصد دارند تمام حرکات کاربران خود را زیر نظر داشته باشند.


بیشتر بخوانید: آغاز جنگ آمازون و گوگل بر سر حاکمیت بازار اسپیکرهای هوشمند !


اقدامات گوگل و آمازون برای بررسی وضعیت روحی کاربران

مجموعه ای از حق امتیازهای مربوط به اختراع های مختلف این دو شرکت نشان می دهد که احتمالا آنها در آینده از بلندگوهای هوشمند برای گوش دادن به محاورات کاربران استفاده می کنند. به نظر می رسد که گوگل هوم و آمازون اکو همه چیز را از وضعیت روحی تا وضعیت سلامت کاربر رصد کرده و براساس این اطلاعات تبلیغات هدفمند ارائه می دهند.

ارائه دستگاهی برای مشاوره به والدین

گوگل حق امتیاز دستگاهی را ثبت نموده که به والدین  مشاوره ارائه می کند تا رابطه آنها با فرزندانشان بهبود یابد. از این طریق زمانی که کودکان در خانه تنها هستند از بروز هرگونه مشکلی جلوگیری می شود.


بیشتر بخوانید: افت ارزش سهام آمازون به دلیل فشارهای ترامپ!


نحوه تحلیل صوت در دستگاه های تولید شده

آمازون نیز در حق امتیاز یکی از اختراع ها، اعلام کرده است که چگونه الگوریتم رصد صوت، در دستگاه های مختلف صوت را به طور واقعی تحلیل می کند. دستگاه با شنیدن کلماتی مانند نفرت و عشق تبلیغاتی مرتبط با افکار و تمایلات کاربر را ارائه می کند.

بررسی وضعیت روحی کاربران

.ارسال نظر