جدیدترین مطالب رفع فیلترینگ

کارزار مخالفت با طرح صیانت نیم میلیونی شد. طرح صیانت از فضای مجازی مخالفان بسیاری دارد و کارزاری برای این مخالفت به راه افتاده است. در ادامه با تکراتو همراه باشید تا این موضوع را بیشتر بررسی کنیم.

چند روز پیش اعلام شد که تعدادی از مسئولین دولتی موافقت خود با رفع فیلتر توییتر را اعلام کرده اند. این  افراد نامه ای را امضا کرده و خواستار رفع فیلتر این شبکه شدند.

صفحه 1 از 2