برندگان بفتا ۲۰۱۶ ، روز ۱۴ فوریه مشخص شدند. این مراسم در خانه ی اپرای سلطنتی با اجرای استفن فرای برگزار شد. بفتا، آکادمی هنرهای سینمایی و تلویزیونی بریتانیا است که به طور معمول به عنوان پیش زمینه ای برای مراسم اسکار محسوب می شود. برای مشاهده ی لیست برندگان این مراسم، با تکرا همراه…