جدیدترین مطالب نجوم

زندگی در جاذبه صفر بسیار متفاوت تر از زندگی بر روی زمین است. ما ساکنان زمین نه تنها می توانیم راه برویم، بدویم و بدون ترس از شناور ماندن در فضا بپریم بلکه می توانیم از نوشیدن یک فنجان قهوه داغ و خوشبو لذت ببریم. اما فضانوردان ایستگاه فضایی از این لذت محروم هستند و…

دستگاه جدید ناسا می تواند به یافتن حیات در سیاره های دیگر کمک کند. “لپتاپ شیمی”، بسیار پیشرفته تر از یک آزمایشگاه شیمی قابل حمل و مکانیزه است؛ این جعبه ی مستطیل شکل می تواند در کاوشگر های آینده ی ناسا تعبیه شود. بنا بر اظهارات ناسا، هدف اصلی “لپتاپ شیمی”، یافتن مولکولهای اساسی و…

دانشمندان برای اولین بار شاهد فروبردن یک ستاره توسط یک سیاه چاله بودند. این سیاهچاله پس از فروبردن، گرد ستاره ای شعله ور با سرعتی نزدیک به نور، از خود خارج کرد. ستاره شناسان حرکت این ستاره را تقریبا هم اندازه با خورشید در زمان تغییر مسیر اصلی خود و ورود به میدان گرانشی سیاهچاله…

در حال حاضر دانشمندان شاهد به وجود آمدن یک سیاره هستند که به دور ستاره ای با فاصله ی 450 سال نوری از زمین می گردد. نتایج این مشاهدات می تواند پاسخ سوالاتی مانند چگونگی شکل گیری سیارات در مدار ستاره های دیگر را به همراه داشته باشد. بررسی روند رشد این سیاره ی بیگانه…

صفحه 81 از 81